Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2022

MPV HALFMOON 0

MPV HALFMOON

CARSBRELLA รุ่น MPV HALFMOON โรงจอดรถสำเร็จรูป รุ่นนี้จะเปิดปิดด้วยระบบโช๊คอัพทำให้ใช้กำลังในการเปิดปิดที่น้อยและสะดวกขึ้นในการใช้งาน โครงสร้ากผลิตจาก อลูมิเนียม ป้องกันสนิม และมีความแข็งแรง ผ้าใบ ผลิตจากผ้าคูนิร่อน 100% ป้องกัน แสงแดด ฝุ่น ฝน และป้องกันน้ำจากฝน 100% ทนทานทุกสภาพอากาศ