รุ่น DOUBLE

รุ่น DOUBLE

รุ่นดับเบิ้ล สำหรับจอด 2 ต่อกัน เป็นแนวยาว รูปทรงมีทรงโค้ง และทรงตรง

DOUBLE SUNSHINE A ราคา 44,900