ผลงานของเรา

งานสร้างหลังคาผ้าใบ คลุมบันไดเรือท่องเที่ยว

โครงสร้างออกแบบให้สวยงาม

โครงสร้างปิด เมื่อมีฝนตก ทำให้ป้องกันน้ำฝนจากดาดฟ้า ไปยังชั้นล่าง

ผ้าใบเมื่อพับเก็บไปด้านหลัง เพื่อให้ผู้โดยสารขึ้น-ลง บนดาดฟ้าเรือ

รูปทรงเข้ากันได้ดีกับตัวเรือ

โครงสร้างไม่สูงเกินหัวเรือ ตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า

โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน

หลังคาคลุมบันไดเมื่อเปิดใช้งาน