วิธีชำระเงิน

1. กรณีสินค้าพร้อมส่ง ลูกค้าต้องโอนเงินครบตามจำนวนเต็ม
2. กรณีสินค้า Pre-order ลูกค้าต้องโอนเงินชำระสินค้า 50 %

โอนเข้าบัญชี

Paypal : acarsbrella@gmail.com