รุ่น SUNSHINE A

รุ่น SUNSHINE A

 

 Accounts

Free Trial

Sub-domains

ราคา SUNSHINE A แบบที่ 1

21,900 บาท

โครงสร้างเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์

กว้าง 250 cm. x สูง 215 cm. x ยาว 600 cm.

ผ้าใบคลุมครึ่งคัน

ราคา SUNSHINE A แบบที่ 2

23,900 บาท

โครงสร้างเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์

กว้าง 250 cm. x สูง 235 cm. x ยาว 600 cm.

ผ้าใบคลุมครึ่งคัน
Accounts

Free Trial

ราคา SUNSHINE A แบบที่ 3

26,900 บาท

โครงสร้างเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์

กว้าง 300 cm. x สูง 215 cm. x ยาว 600 cm.

ผ้าใบคลุมครึ่งคัน

ราคา SUNSHINE A แบบที่ 4

28,900 บาท

โครงสร้างเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์

กว้าง 300 cm. x สูง 235 cm. x ยาว 600 cm.

ผ้าใบคลุมครึ่งคัน

 

SUNSHINE  A

 

 

 

 

                                                                        

 

SUPER SUNSHINE A กว้าง 3 เมตร