รุ๋น SUPERCAR

รุ๋น Supercar

รุ่นซุปเปอร์คาร์ เหมาะสำหรับรถซุปเปอร์คาร์ที่มีการเปิดประตูกว้าง ทำให้มีโครงสร้างความกว้างที่มากกว่ารุ่นอื่นๆ คือ 3 เมตรAccounts

Free Trial

Projects

ราคาโครงอลูมิเนียม ขนาด S

39,900

โครงสร้างอลูมิเนียม

ผ้าใบคูนิล่อน 50 %

ผ้าใบคูนิล่อน 100 % +4,000 บาท

ราคาโครงอลูมิเนียม ขนาด M

42,900

โครงสร้างอลูมิเนียม

ผ้าใบคูนิล่อน 50 %

ผ้าใบคูนิล่อน 100 % +4,000 บาทAccounts

Free Trial

Projects

ราคาโครงอลูมิเนียม ขนาด  L

45,900

โครงสร้างอลูมิเนียม

ผ้าใบคูนิล่อน 50 %

ผ้าใบคูนิล่อน 100 % +4,000 บาท

ราคาโครงอลูมิเนียม ขนาด XL

48,900

โครงสร้างอลูมิเนียม

ผ้าใบคูนิล่อน 50 %

ผ้าใบคูนิล่อน 100 % +4,000 บาท