บริษัท อินดัสเตรียล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด

บริษัท อีซี่ อิมเมจ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Carsbrella ได้นำสินค้าโรงจอดรถพับเก็บได้ ส่งมอบให้แก่บริษัท อินดัสเตรียล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 เรียบร้อยแล้ว.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.