Carsbrella ส่งมอบสินค้ารุ่น Rainbow ให้คุณเกรียงไกร

โรงจอดรถยนต์สำเร็จรูปรุ่น Rainbow ขนาด S แถมหลังคากันน้ำ กันแดด กันฝุ่น ภายใต้บรนด์ Carsbrella ได้ส่งมอบและติดตั้งสินค้า สีฟ้า โครงสร้างอลูมิเนียม ใช้งานง่าย ที่่บ้านคุณเกรียงไกร ณ จ.ปทุมธานี. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *