ส่งและติดตั้งรุ่น Sunshine คุณกิตติชัย 

ส่งและติดตั้งรุ่น Sunshine ผ้าใบสีเทาคูนีล่อน คลุมถึงพื้น (model b ) บ้านคุณกิตติชัย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
สำหรับจอดรถยนต์ Mu x และ Forza  เมื่อ 17 ม.ค. 61 ค่ะ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.