แผ่นเพลต

โครงสร้างส่วนฐานมีแผ่นเพลต สำหรับให้ล้อรถทับ เพื่อความแข็งแรงมากขึ้น.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.